Pyskowice

Pyskowice

Pyskowice (śląskie)

REGULAMIN STARTOWISKA PARALOTNIOWEGO APPyskowice

 1. Starty i lądowania na paralotniach i lotniach mogą odbywać się tylko i wyłącznie z terenu Startowiska APPyskowice.

 2. Piloci wykonujący loty ze Startowiska powinni posiadać przy sobie ważne Świadectwo Kwalifikacji wydane przez ULC, oraz ubezpieczenie OC. Piloci z zzagranicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia wydane w danym kraju.

 3. Pierwszeństwo startów na Startowisku maja kolejno: tandemy, trajki, piloci startujący z nóg.

 4. Wszelkiego rodzaju treningi naziemne (groundhandling) oraz regulacje sprzętowe powinny odbywać się poza torem startowym paralotni.

 5. Loty paralotni powinny być oddalone od zabudowań miejscowości Pyskowice w odleglości minimum 300m w poziomie.

 6. Po udanym starcie Pilot powinien jak najszybciej oddalić się z nad startowiska, aby umożliwić bezpieczne starty i lądowania innym użytkownikom.

 7. Zabrania się lądowania bliżej niż 20 metrów od zaparkowanych pojazdów.

 8. Samochody powinny poruszać się po terenie startowiska z prędkościa max 5km/h.

 9. Na startowisku obowiązuje kategoryczny zakaz używania otwartego ognia poza wyznaczonymi do tego celu punktami.

 10. Właściciel/dzierżawca gruntu nie ponośi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody lub wypadki zaistniałe na terenie Startowiska.

 11. Pilot korzysta ze Startowiska na własna odpowiedzialność. Pilot ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z korzystaniem ze Startowiska czy wykonywaniem lotów, bez względu na to czy loty te byly wykonywane zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie. Ryzyko związane z korzystaniem ze Startowiska oraz ewentualnymi wypadkami ponosi w pełnym zakresie Pilot.Informacjeo startowisku

Współrzędnegeograficzne startowiska:N50o24.796’ E018o38.026’ wysokość: 248mn.p.m.

Ważne numery telefonów:

Straż Pożarna – 998

Numer alarmowy– 112