Regulamin i polityka prywatności

 

SERWIS STARTOWISKA.PL

1. Serwis startowiska.pl został stworzony w celu integracji startowisk paralotniowych i osób tam działających w formie klubu.
2. Przystąpienie startowiska do klubu startowiska.pl jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi kosztami.
3. Pilot zostaje członkiem klubu po założeniu konta pilota w serwisie startowiska.pl przez gospodarza startowiska.
3. Administratorem serwisu jest Andrzej Gontarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczno Reklamowa Andrzej Gontarz z siedzibą w Katowicach, ul. 1 maja 9A, tel. 603 191 668, NIP: 632-000-74-84

NAZEWNICTWO

Startowisko – bezpieczna łąka utrzymywana przez cały rok z której odbywają się starty paralotni i lotni. Startowisko posiada w serwise własną podstronę. Konto startowiska może być publiczne lub ukryte widoczne tylko dla zalogowanych członków klubu.
Klub – grupa startowisk zrzeszonych w serwisie startowiska.pl z których piloci korzystają na zasadzie wzajemności.
Administrator – zarządza serwisem, dodaje lub kasuje startowiska, wprowadza do serwisu gospodarza startowiska, przenosi pilotów na inne startowiska, drukuje winiety (naklejki) na kask dla wszystkich pilotów klubu.
Gospodarz – osoba lub osoby wytypowane przez członków danego startowiska. Gospodarz na miejscu zajmuje się zarządzaniem startowiska, zbiera składki na koszenie. W serwisie zarządza kontami pilotów. Dodaje nowych pilotów do serwisu. Blokuje konta pilotów lub je kasuje. Gospodarz ustawia status startowiska na publiczne lub ukryte – widoczne tylko dla zalogowanych członków klubu. Gospodarz administruje podstronę danego startowiska.
Pilot – członek klubu przypisany do jednego Startowiska. Posiada własne konto w serwsie i osobistą mini stronkę „o mnie” którą sam administruje. Ma możliwość ustawienia statusu: publiczny lub widoczny dla zalogowanych.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU I KLUBU STARTOWISKA.PL

1. W klubie startowiska.pl obowiązuje naczelna zasada:
- jeżeli utrzymujesz swoje startowisko przez cały rok (kosisz lub płacisz za koszenie i utrzymanie) możesz korzystać z pozostałych startowisk bezpłatnie na zasadzie wzajemności.
2. Nowy pilot, który chce przystąpić do klubu startowiska.pl zostanie skierowany przez administratowa do Gospodarza wybranego lub najbliższego startowiska. Po przyjęciu do grupy danego startowiska i opłaceniu ewentualnej składki na utrzymanie startowiska (koszenie) Gospodarz zakłada pilotowi konto w serwsie.
3. Pilot odwiedzający zrzeszone w klubie startowisko ma obowiązek zapoznania się z lokalnym regulaminem (na podstronie startowiska w dziale „nasze zasady”) i bezwględne przestrzeganie tych zasad. Łamanie regulaminu danego startowiska może spowodować czasowe zablokowanie konta Pilota lub wykluczenie z klubu.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Administrator nie jest osobą, która formalnie zarządza klubem.
2. Gospodarze startowisk jako przedstawiciele wszystkich pilotów klubu podejmują decyzje o dalszym rozwoju klubu i zasadach jego działania.
3. Piloci danego startowiska wybierają Gospodarza wg własnych ustalonych zasad. Jest on traktowany przez Administratora jako decyzyjny przedstawiciel danego startowiska.
4. Gospodarz zakłada, usuwa i blokuje konta pilotów przypisanych do danego startowiska.
5. Zablokowany pilot może odwołać się do administratora przedstawiając własne argumenty i poparcie większości pilotów danego startowiska.
6. Administrator stara się polubownie załatwić zaistniały problem. W ostateczności decyzja należy do większości pilotów na danym startowisku.
7. Gospodarz może stracić uprawnienia w serwisie głosami większości pilotów danego startowiska. Może być również zawieszony przez administratora jeżeli nie prowadzi podstrony należycie lub narusza regulamin.
8. Gospodarz może wnioskować do administratora o zablokowanie pilota który gościnnie odwiedził startowisko i który narusza regulamin tego startowiska.
7. Klub i serwis nie jest stroną i nie ma głosu w wewnętrznych sprawach poszczególnych startowisk.
8. Niniejszy regulamin może ulec zmianie o czym z wyprzedzeniem będą poinformowani wszyscy użytkownicy serwisu drogą mailową.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis startowiska.pl poważnie traktuje prywatność swoich użytkowników.
Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania.

2. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe.

3. Serwis Startowiska.pl nie udostępnia danych swoich użytkowników w celach komercyjnych.
W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych, niezwłocznie podejmiemy współpracę w celu rozwiania takich wątpliwości.

4. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane przed nienależytym wykorzystaniem i zabezpieczyć je.

5. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych.

6. Serwis startowiska.pl nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgody użytkownika. W większości przypadków wyraźnie pytamy o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowań użytkownika. Korzystając ze Strony internetowej startowiska.pl, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnianie swoich danych osobowych na stronach serwisu startowiska.pl

7. Użytkownik sam decyduje które dane chce udostępnić. Ma również możliwość wybrania opcji „widoczny dla zalogowanych” W tym przypadku jego dane będą widoczne wyłącznie dla zalogowanych członków klubu startowiska.pl

8. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych w taki sposób jak przewiduje to serwis startowiska.pl, nie należy korzystać ze strony internetowej startowiska.pl ani przekazywać ich serwisowi startowiska.pl lub gospodarzowi startowiska w celu zamieszczenia.

9. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika:

. aby kontaktować się z użytkownikiem w sprawie działalności klubu startowiska.pl
- aby informować w formie newslettera o nowościach i wydarzeniach związanych z branżą paralotniową

10. Jeśli gromadzimy dane osobowe w określonym celu, nie przechowujemy ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji takiego celu, chyba że mamy obowiązek przechowywania takich danych z uzasadnionych przyczyn klubowych lub prawnych. Aby chronić informacje przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, po usunięciu informacji z naszych serwisów nie usuwamy bezpośrednio kopii zapasowych z naszych serwerów lub informacji z systemów zapasowych.

11. Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe użytkowników serwsie.